Skip to main content

เงื่อนไขการใช้งาน

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีสองภาษาคือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่ความหมายของสองภาษาดังกล่าวไม่ตรงกัน ทางบริษัทจะยึดถือภาษาอังกฤษเป็นหลัก

(แก้ไข 20/12/2019)

โปรดสละเวลาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการใช้เว็บไซต์ของเราและบริการและข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของเราจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งคุณจะได้อ่านก่อนที่จะทำการสั่งซื้อ

คำนิยาม

บริการ หมายถึง บริการบัญชีและธุรกิจ

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ www.ThaiTax.com.au

เรา / เราเป็นต้น หมายถึง Thai Tax Pty Ltd และ บริษัท สาขา บริษัทในเครือ พนักงานพนักงานตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ความแม่นยำของเนื้อหา

เราใช้ความระมัดระวังและข้อควรระวังเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เราให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันหรือไม่ยอมรับความรับผิดทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความถูกต้องความน่าเชื่อถือสกุลเงินหรือความสมบูรณ์ของสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

การใช้

เว็บไซต์นี้พร้อมให้คุณใช้งานเมื่อคุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณยอมรับว่าคุณจะใช้เว็บไซต์นี้ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ ประเทศและระหว่างประเทศ

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้และจะไม่อนุญาตหรืออนุญาตหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงล่วงละเมิดล่วงละเมิดฉ้อโกงหรือลามกอนาจารหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม ขัดแย้งกับเว็บไซต์หรือบริการ

หากคุณมีส่วนร่วมในฟอรัมของเรา (ถ้ามี) หรือแสดงความคิดเห็นสาธารณะในเว็บไซต์นี้ซึ่งในความคิดเห็นของเรา มันผิดกฎหมาย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงล่วงละเมิดล่วงละเมิดฉ้อโกงหรือลามกอนาจารหรือในลักษณะอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรือขัดแย้งกับเว็บไซต์หรือ บริการที่เราเสนอ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราปฏิเสธที่จะเผยแพร่ความคิดเห็นดังกล่าวและ / หรือลบออกจากเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการให้บริการกับทุกคนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือเหตุผล

รหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบ

คุณจะต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและรายละเอียดการเข้าสู่ระบบและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้รหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราและทำให้เราไม่เป็นอันตรายและต่อภาระหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการหรือข้อมูลหรือข้อมูลที่เสนอในเว็บไซต์นี้ การสูญเสียความเสียหาย (ตามจริงและที่ตามมา) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคดีที่ฟ้องร้องการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมทนายความทุกประเภทและอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือบุคคลที่สามผ่านทางคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

เราถือลิขสิทธิ์เนื้อหาของเว็บไซต์นี้รวมถึงไฟล์ที่อัปโหลดทั้งหมด, การออกแบบโครงร่าง, ข้อมูล, กราฟิก, บทความ, เนื้อหาข้อมูล, รหัส, ข่าว, แบบฝึกหัด, วิดีโอ, รีวิว, โพสต์ในที่แสดงความคิดเห็นสาธารณะและฐานข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ การบริการ คุณต้องไม่ใช้ ลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำเนื้อหาลิขสิทธิ์ของเรานอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาต คุณต้องไม่ใช้ ลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำเนื้อหาลิขสิทธิ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเราอย่างชัดแจ้งในกรณีนี้เราอาจต้องการให้คุณลงนามในข้อตกลงใบอนุญาต

หากคุณต้องการใช้เนื้อหารูปภาพหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของเร าคุณควรส่งคำขอของคุณถึงเราตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้:

info@thaitax.com.au

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Thai Tax Pty Ltd การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

การลิงค์ไปยัง เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่นำคุณออกนอกเว็บไซต์นี้ ลิงค์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและไม่ใช่ข้อบ่งชี้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเรารับรองหรืออนุมัติเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังบทความหรือหน้าแรกของเรา อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรให้ลิงค์ที่แนะนำการเชื่อมโยงการอนุมัติหรือการรับรองใด ๆ ในส่วนของเรา ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ เว้นแต่ว่าเราได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เราอาจเพิกถอนคำยินยอมของคุณที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้คุณทราบ

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

เราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อความใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ข้อความที่ทำขึ้นนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นทั่วไปเท่านั้นและคุณควรพึงพอใจกับความถูกต้อง นอกจากนี้บริการทั้งหมดของเรานั้นไม่มีการรับประกันยกเว้นการรับประกันตามกฎหมาย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเรา

การเก็บข้อมูล

การใช้ข้อมูลที่คุณให้กับเราหรือว่าเราได้รวบรวมและเก็บรักษาไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และ / หรือบริการของเรานั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลนั้นคลิกที่นี่

ความลับ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้เราจะได้รับการจัดการอย่างเป็นความลับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกแง่มุมของการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณจะเป็นความลับเนื่องจากความสามารถที่อาจเกิดขึ้นของบุคคลที่สามในการสกัดกั้นและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการแก้ไขโดยศาลที่มีเขตอำนาจในนิวเซาธ์เวลส์

เราสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับคุณเนื่องจากละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อมูลลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์© สงวนลิขสิทธิ์. เครื่องหมายการค้าโลโก้และเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเราหรือเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: Thai Tax Pty Ltd
อีเมล: info@thaitax.com.au