Skip to main content
การปฏิบัติตามภาษี

การขอคืนภาษีแบบมาตราฐาน

เป็นไปตามข้อกำหนดของ ATO และดำเนินการขอคืนภาษีให้คุณภายใน 10 นาที

การขอคืนภาษีแบบมาตรฐาน เริ่มต้นที่ $ 79

รายได้เงินเดือน

เหมาะสำหรับผู้มีรายได้เงินเดือน ที่ไม่มีการลงทุน หรือรายได้ด้านอื่น

นักเรียน

เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาและทำงานอยู่

วีซ่า Working Holiday

เหมาะสำหรับผู้ถือวีซ่า Working Holiday

วีซ่าทำงาน

เหมาะสำหรับผู้ถือวีซ่าทำงาน

การปฏิบัติตามภาษี

การขอคืนภาษี ABN – ผู้ค้าเดียวและผู้รับจ้างตามสัญญา

การขอคืนภาษีแบบ ABN นั้นไม่เหมือนทั่วไปสำหรับผู้มี ABN ที่ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ค้ารายเดียว ซึ่งรวมถึงคนขับUber, นักนวดบำบัด, ผู้สร้างอาคาร, คนส่งพัสดุ ฯลฯ

การขอคืนภาษีแบบ ABN เริ่มต้น $ 119

ผู้ค้าเดียว

เหมาะสำหรับธุรกิจการค้าใด ๆ เช่น ช่างทำผม, คนขับรถส่งของ ฯลฯ

หมอนวดบำบัด

เหมาะสำหรับหมอนวดบำบัดที่ใช้ ABN

คนขับ Uber

เหมาะสำหรับคนขับ Ride-sourcing Uber, GoCatch, She Safe, Shebah หรือ บริษัท ที่คล้ายกัน

ผู้รับจ้างก่อสร้าง

เหมาะสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้างที่ถือ ABN สำหรับงานรับจ้าง

การปฏิบัติตามภาษี

การขอคืนภาษีแบบพิเศษ

การขอคืนภาษีแบบพิเศษ ปรับบริการให้เหมาะสมกับการลงทุนหรือธุรกิจของลูกค้า ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า, การคำนวณกำไรจากการคืนภาษี และการวางแผนสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง, ภาษีระหว่างประเทศและอื่น ๆ

การขอคืนภาษีแบบพิเศษ เริ่มต้นที่ $199

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

เชี่ยวชาญในการลดภาษี สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่ารวมถึง Airbnb

การวางแผนด้านภาษี

นักบัญชีชาร์เตอร์ดที่มีประสบการณ์ซึ่งให้คำปรึกษาด้านภาษีและวางแผนสำหรับเจ้าของธุรกิจ

การคำนวณกำไร

เชี่ยวชาญในการคำนวณกำไรจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือหุ้น

ที่ปรึกษาด้านภาษีระหว่างประเทศ

ให้ความมั่นใจในการปฏิบัติตามภาษีสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและการลงทุน